Projecten en opdrachten

Unicef

Voor UNICEF heb ik als Hoofd voorlichting & PR leiding gegeven aan een proces dat heeft gezorgd voor een breed draagvlak (en adviesraad) binnen de Nederlandse gezondheidszorg voor de oprichting van Stichting Zorg voor Borstvoeding. Deze stichting helpt ziekenhuizen en kraaminstellingen bij de implementatie van de 10 vuistregels voor borstvoering zoals opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Dankzij dit initiatief is het bewustzijn over de wetenschappelijke voordelen van borstvoeding in de zorgsector gestegen en zijn de borstvoedingscijfers in Nederland significant toegenomen.

Ik heb bij UNICEF gewerkt aan de herpositionering van een fondswervende en voorlichtende organisatie naar een organisatie voor kinderrechten die ook in Nederland actief is. Ik was daarvoor o.a. mede- oprichter van het Kinderrechtencollectief samen met o.a. Defence for Children. Dit kinderrechtencollectief rapporteert nu jaarlijks rapporteert over de situatie van kinderrechten in ons land en doet aanbevelingen. Dankzij dit kinderrechtencollectief is er nu ook een Kinderombudsman ingesteld.

Biologica

Bij Biologica ben ik als directeur direct begonnen met het ombouwen van Biologica als brancheorganisatie naar een organisatie die ook een gezicht en draagvlak kreeg naar de consument. Uitgangspunt was het vormgeven van de vertrouwensband tussen consument en producent. Ik heb in samenwerking met de Natuurvoedingsbranche en de Triodos Bank o.a. de actie Adopteer een Kip opgezet. Deze actie is met tienduizenden adoptanten nog steeds een succes.

De eerste grootschalige Week van de Smaak heb ik in 2007 als eerste voorzitter neergezet met een klein clubje zeer gemotiveerde stuurgroepleden, waaronder media-kok Pierre Wind, Wim Pijbes, Slow Food-Nederland, Streekproducten Nederland en Euro-Toques. We hebben een format neergezet met de Hoofdstad van de Smaak, de jaarlijkse verkiezing van de Helden van de Smaak en het Smaakweek-geschenk. Alles getoetst en gebaseerd op een aantal kernwaarden, die bijdragen aan echt duurzaam en gezond voedsel.

Ecominds

Vanuit Ecominds organiseerde ik in 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 en 2016 als projectleider in opdracht van het CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) een debatreeks over 'De toekomst van onze landbouw en ons voedsel' onder de titel 'It's the food, my friend!' in de Rode Hoed in Amsterdam gepresenteerd door Felix Rottenberg met vooraanstaande denkers en inspirerende vernieuwers. Bekijk de verslagen van bijeenkosten in 2012. Inmiddels zes debatreeksen georganiseerd, de zevende voor voorjaar 2016 is in voorbereiding. Bekijk een filmische impressie.

Voor Natudis/Wessanen werkte ik in 2010 als adviseur o.a. om het aandeel Demeter binnen de verkopen van biologsche producten te verhogen en te helpen bij positionering/strategie.

Voor PBS, ben ik sinds 2009 projectleider voor de groenpas, een klantenpas voor de biologische speciaalzaken. De pas is gestart met een pilot in 6 winkels en kreeg vanwege het innovatieve karakter direct veel media-aandacht. Vanwege de eigen weg van diverse ketens (EKOplaza, Estafette, Goody Foods, zijn er door de diverse ketens eigen passen ontwkkelt. De groenpas wordt nu gekoppeld aan de groene passage in Rotterdam.

Voor het Innovatienetwerk onderzoek ik (najaar 2011/ begin 2012) de invloed van o.a. regelgeving op de dalende trend van het aantal ambachtelijk werkende voedselproducenten zoals boerenzuivelaars en zelfslachtende slagers. De verkregen inzichten in het rapport hebben geleid tot twee workshops op de BioVak 2013.

In 2012, 2013 en 2015 mede-organisator van denkmarathonsessies/zomercollege 'Boer, bankier, burger' georganiseerd samen met Triodos Bank bij de Zonnehoeve in Zeewolde. Lees het verslag.

Verder opdrachten voor o.a.Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding en landgoed Hemmen en instore trainingsprogramma's voor Eosta en Triodos Bank

Recent ben ik gevraagd mee te denken over de profilering van de antroposofische gezondheidszorg.

Stichting Demeter

Sinds januari 2010 parttime directeur Stichting Demeter. Stichting Demeter zorgt voor certificering en promotie van het internationale Demeter-keurmerk voor voedsel uit de biologisch-dynamsiche landbouw.

Inmiddels is er een nieuwe huisstijl geintroduceerd met o.a. de folder 'Leven begint met Demeter' waarin wordt uitgelegd dat biodynamische landbouw vitaliteit toevoegt vanaf omgang bodem, planten, dieren, mens (voeding) en omgeving. Ook is het project 'Toekomst zaaien ' naar Zwitsers voorbeeld van start gegaan.

Verder begonnen met jaarlijkse publicatie van en Demeter Monitor en een jaarlijks congres, in 2014 in de Kunsthal in combi met tentoonstelling Steiner en dit najaar in Artis over micro en macrokosmos. Vanuit Demeter ben ik ook betrokken bij de eerste Bio1000, naar voorbeeld van de G1000 formule waarin burgers direct worden betrokken bij besluitvorming

Stichting PBS, Stichting Zaadgoed, Pulseringsgroep

Bestuurlijk was ik voorzitter van Stichting Promotie Bureau Biologische Speciaalzaak en tot najaar 2015 voorzitter Stichting Zaadgoed. Als voorzitter van stichting Zaadgoed o.a. verantwoordelijk voor symposium met Vandana Shiva in 2010 over zaadgoed als cultureel erfgoed.

Momenteel o.a. verbonden bij een denkgroep in de antroposofie voor bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing onder naam 'pulseringsgroep'.