Uitgangspunten

Ecominds is gestart door Bert van Ruitenbeek met 20 jaar bewezen ervaring als manager en initiator van succesvolle projecten ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tussen bedrijfsleven en NGO's en tussen ondernemer en consument. Met als belangrijkste focus: Hoe verkoop je duurzaamheid en kun je een model vinden voor verdere innovatie?

Na vele jaren van managementfuncties biedt Ecominds voor mij mogelijkheden om projecten te ontwikkelen zonder dagelijkse vergaderdruk, maar met kennis en creativiteit van hoe je binnen complexe structuren verandering teweeg kan brengen. Projecten die inspireren (zoals organisatie van debat), transformeren (door interne bedrijfsprocessen te versnellen) en groeien en innoveren (door een creatief verkoopproces op gang te brengen).

Mijn belangstelling ligt daar waar maatschappelijk belangrijke zaken onvoldoende van de grond komen, omdat hun uitkomsten nog onvoldoende worden meegenomen in de gangbare economische modellen waarop onze samenleving is ingericht. Hoe kun je dan toch zorgen dat duurzaam ondernemen loont? Dat belangrijke maatschappelijke waarden die nu nog niet in geld worden uitgedrukt, toch worden 'verwaard'.

Mijn kwaliteit ligt in het vroegtijdig waarnemen van veranderingsprocessen, gekoppeld aan het ontwikkelen van resultaatgerichte strategieën. Vanuit mijn visie heb ik in de loop van de jaren vele acties opgezet en structuren gebouwd die tot op vandaag hun waarden bewijzen en veel navolging hebben gekregen. Sterker: het zijn vitale (en soms prijswinnende) voorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen! Want duurzaam ondernemen kan alleen als het ook financieel duurzaam is.

Bekijk voor inspirerende voorbeelden de projecten en opdrachten of neem direct contact op via b.van.ruitenbeek@ecominds.nl.

Voor adviezen: no cure, no pay!